Lesprogramma Participatie en Democratie (P en D)

P en D is een lesprogramma waarbij kinderen de basisprincipes van democratie praktisch leren toepassen vanuit hun eigen leefwereld.
Het lesprogramma verenigt kennis over democratie met vaardigheden in burgerschap – de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
De lessen zijn afwisselend klassikaal (presentaties, discussies, instructies, …), in groepjes (opdrachten) of individueel (creatieve verwerkingen, stemmen, rollen, …).

Het lesprogramma komt tegemoet aan de kerndoelen:

 • Nederlands, mondeling onderwijs 1, 2 en 3
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld: 34, 36, 37 en 39
 • Kunstzinnige oriëntatie 54
Het programma wordt altijd gekoppeld aan actuele ontwikkelingen in de eigen leefomgeving.

Opties voor een lesprogramma voor gr. 5, 6, 7 en 8

 • Jaarlijks 3 lessen ter voorbereiding van een leerlingen- of kinderraad

 • 6 - 15 lessen start - democratie en vaardigheden

 • Een hele dag: De P en D-docent kan zelfstandig en lesdag verzorgen

 • Andere opties in overleg

Het lesprogramma onderscheidt zich door:

 • Kinderen leren democratie en actief burgerschap vooral door zelf aan de slag te gaan: het principe van ervarend en ontdekkend leren.

 • De algemene basisprincipes van democratie en rechtstaat zijn vertrekpunt.

 • De kinderen denken zelf na over maatschappelijke thema’s m.b.v. creatieve opdrachten, spel en discussie.

 • Er wordt gestemd op plannen i.p.v. op kinderen.

 • Hoge betrokkenheid bij kinderen door werken aan zelf gekozen onderwerpen

 • Kinderen leren dat democratie en actief burgerschap een voortdurende inzet vraagt.

 • De uitvoering van plannen richt zich op het verzamelen van draagvlak.

Waarom kiezen P en D lessen van Pereza

 1. In de lessen ervaren en ontdekken kinderen zelf de basisprincipes van democratie en actief burgerschap.

 2. De basisprincipes voor democratie en rechtstaat zijn uitgangspunt, waardoor die het ijkpunt worden. Vanuit die basisprincipes kunnen kinderen kritisch kijken naar de verschillende bestuurssystemen die we in de wereld kennen, waaronder de Nederlandse situatie.

 3. Wij zetten instrumenten in waarbij de kinderen zelf nadenken over maatschappelijke thema’s. Dit betekent dat de actuele (landelijke partij)politiek geen hoofditem in de lessen is, maar dat deze wordt aangestipt ter illustratie en als verbinding naar de actualiteit. Wij vinden dat partijpolitiek geen onderwerp voor de basisschool is: kinderen zullen veelal hun ouders napraten wat tot heel nare uitspraken kan leiden; tegen de tijd dat ze zelf mogen stemmen zal de situatie weer volkomen anders zijn.

 4. Er wordt in beginsel niet gestemd op kinderen. Doel van de lessen is dat kinderen ontdekken hoe je op een democratische manier dingen voor elkaar kunt krijgen. Verkiezingen van vertegenwoordigers zou leiden tot een populariteitsmeting waarbij de groepsdynamiek een misplaatste rol kan gaan spelen. Daarom wordt er gestemd op plannen; daar gaat het tenslotte om.

 5. Tijdens de lessen brengen kinderen zelf de onderwerpen in die ze belangrijk vinden en gaan aan de slag met eigen plannen. De docent begeleidt hen daarbij en zorgt dat er regelmatig resultaten zijn. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de kinderen.

 6. Democratie is meer dan alleen stemmen. Kinderen leren dat voortdurende inzet nodig is om dingen voor elkaar te krijgen. Ze leren op een gestructureerde wijze plannen te maken en uit te werken. Daarnaast komen ze in aanraking met journalistieke vaardigheden om betrokken partijen op de hoogte te houden.

 7. Kinderen ervaren dat democratie zeker geen geval is van ‘wij roepen en jullie draaien’. Ze leren dat je voor het realiseren van plannen draagvlak nodig hebt. Pas als voldoende partijen zich aan probleemstelling en oplossing committeren kan een plan tot uitvoering kan komen. Daarom richt de lessenreeks zich dus op het verkrijgen van draagvlak.


Toelichting op de opties voor een lesprogramma voor gr.5, 6, 7 en 8

 • Jaarlijks 3 lessen ter voorbereiding van een leerlingen- of kinderraad,
  Beknopte doorgaande leerlijn voor de groepen 5 t/m 8 waarin de basis van democratie a.d.h.v. filmfragmenten aan bod komen. Vaardigheden worden geoefend. Kinderen maken op gestructureerde wijze plannen en op die plannen wordt gestemd. Met de top-3 van de plannen gaat de raad aan de slag. ABD vanaf de Basis heeft de mogelijkheden de raad te begeleiden.

 • 6-15 lessen start – democratie en vaardigheden
  Uitgebreide basis van democratie komt aan bod; kinderen worden zich bewust van ‘De maatschappij? Dat zijn wij!’ Ze denken na over wat zíj belangrijk vinden en maken plannen hoe dat uit te dragen. De kinderen stemmen op die plannen en zorgen voor een overtuigende creatieve bekendmaking van de uitkomst.

 • Voor een hele dag zijn er diverse mogelijkeden, neem contact op Pereza hiervoor (emi_een@hetnet.nl)

 • Ook voor andere opties, zoals bijvoorbeeld een workshop neem u contact op met Pereza


  Na stemming op de onderwerpen worden enkele daarvan uitgediept en plannen uitgevoerd. Kinderen kunnen diverse rollen en taken uitproberen. Bijvoorbeeld:

  brief/e-mail schrijven
  actiekrantje maken
  verslag van de les
  foto’s van internet
  column
  tekening
  stripverhaal
  rap/lied
  interview
  affiche
  telefoongesprek
  presentatie
  …. enz.

 • In overleg kunnen we een programma op een specifieke situatie toespitsen. Er is een ruime hoeveelheid materiaal beschikbaar

Prijzen voor lessenseries

De prijzen zijn gebaseerd op €45 per uur, inclusief wisseltijd tussen de lessen van een half uur en een uur voor- en nabereidingstijd per dag.
De prijzen zijn inclusief gebruikte materialen en exclusief reiskosten.

Aantal gr.

per dag

Prijs

per dag

1

€ 90

2

€ 160

3

€ 225

4

€ 295


Emi Pereza
gastdocent
begeleider kinderwijkraden
muzikant